strona główna

Kancelaria Adwokacka Adwokat Karoliny Seidel i Adwokat Małgorzaty Urawskiej z siedzibą w Gliwicach, powstała jako rezultat starannego wykształcenia oraz kilkuletniej praktyki prawniczej. Tworzymy Kancelarię, w której tradycyjne wartości prawnicze łączą się ze świeżością spojrzenia młodego wiekiem zespołu na problemy prawne.

Naszą dewizą jest rzetelność i profesjonalizm.

Każdy z naszych Klientów traktowany jest indywidualnie a czas jaki dla niego poświęcamy zawsze zależy od złożoności sprawy i nigdy nie jest z góry limitowany.

Szczególnie dbamy o zachowanie poufności i tajemnicy zawodowej.

KiMZapewniamy kompleksową obsługę prawną klientów indywidualnych i przedsiębiorców – zarówno osób fizycznych prowadzących działalność jak i spółek prawa handlowego.

Prowadzimy sprawy sądowe z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, rodzinnego, zwłaszcza sprawy o rozwód i podział majątku. Bronimy Klientów również w sprawach karnych na wszystkich etapach postępowania. Dochodzimy odszkodowań oraz zadośćuczynień za skutki wypadków komunikacyjnych.
Udzielamy wsparcia w celu polubownego rozwiązywania sporów oraz wypracowania korzystnych warunków ugody.

Jedną z wiodących specjalizacji naszej Kancelarii jest prawo medyczne. Bronimy interesów stron w procesach karnych oraz cywilnych będących następstwem tzw. błędu lekarskiego, zwanego również błędem w sztuce medycznej.

Prowadzimy sprawy na terenie całego kraju, przy współpracy adwokatów i radców prawnych z terenu całej Polski. Koncentrujemy się na pomocy prawnej świadczonej klientom na terenie Śląska, w tym miast: Katowice, Gliwice, Zabrze, Sosnowiec, Ruda Śląska, Bytom, Chorzów, Rybnik, Wodzisław Śląski oraz Jastrzębie Zdrój.

 

a k t u a l n o ś ć i

pexels-photo_bizness

Upadłość konsumencka

Mijający właśnie rok 2016 przyniósł m.in. zmiany w zakresie prawa upadłościowego, poprzez wejście w życie znowelizowanych przepisów dot. upadłości konsumenckiej, a w konsekwencji zmienił sytuację niektórych dłużników. Obecnie wniosek o ogłoszenie upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej składa się na urzędowym formularzu i powinien on przede wszystkim zawierać takie dane jak: imię i nazwisko dłużnika, nr […]

0 komentarzy