Adwokat Karolina Seidel

Adwokat Karolina SeidelAdwokat. Członek Izby Adwokackiej w Katowicach. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studiów podyplomowych “Prawo medyczne i Bioetyka” Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe w pracy adwokata. Skutecznie reprezentuje strony w różnego rodzaju procesach sądowych i negocjacjach pozasądowych, jak i postępowania przed organami ścigania oraz organami administracyjnymi. Bogatym doświadczeniem może poszczycić się w reprezentowaniu stron w sprawach rodzinnych dotyczących rozwodu, podziału majątku wspólnego, władzy rodzicielskiej i alimentów.

Specjalizuje się w prawie medycznym. Szczególnie interesuje ją zagadnienie tzw. błędu w sztuce lekarskiej. W swoim dorobku zawodowym posiada zakończone sukcesem sprawy medyczne przed Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej, Rzecznikiem Praw Pacjenta oraz Wojewódzkimi Komisjami do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Prowadzi szkolenia oraz wykłady naukowe dla lekarzy dot. zagadnienia błędu w sztuce lekarskiej.

Posiada certyfikat językowy TOLES Higher Level, dzięki czemu biegle włada językiem angielskim w mowie i piśmie, również w zakresie specjalistycznego prawniczego słownictwa.

Adwokat Karolina Seidel – telefon komórkowy: +48 511 098 052
email: seidel@seidel-urawska.pl
Konto bankowe: nr rachunku: Idea Bank 23 1950 0001 2006 0599 7653 0002
dla rachunków zza granicy: PL 23 1950 0001 2006 0599 7653 0002
Kod BIC (SWIFT): IEEAPLP1
NIP: 6332188600