Jednostki organizacyjne prokuratury do spraw błędów medycznych już działają

Dnia 15 kwietnia 2016 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 roku (Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury) przewidujące możliwość utworzenia w prokuraturach odrębnych komórek organizacyjnych zajmujących się wyłącznie sprawami karnymi związanymi z błędami medycznymi.

Zgodnie z przyjętą regulacją prawną w prokuraturach regionalnych mogą być tworzone działy, które zakresem swej właściwości przedmiotowej obejmą prowadzenie i nadzorowanie spraw dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest śmierć człowieka. Z kolei na poziomie prokuratur okręgowych mogą zostać utworzone działy zajmujące się prowadzeniem i nadzorowaniem spraw dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenia ciała człowieka. Utworzenie powyższych jednostek w ramach struktur organizacyjnych prokuratur ma jedynie charakter fakultatywny, a zatem jeżeli w prokuraturach nie zostaną utworzone wspomniane działy, to wówczas odpowiednio prokurator regionalny lub okręgowy może powierzyć prowadzenie i nadzorowanie tych spraw, jednemu lub kilku prokuratorom.

Jak wskazuje Prokuratura Krajowa, liczba spraw karnych dotyczących błędów lekarskich oraz szeroko rozumianego personelu medycznego, a także ich skomplikowany charakter, wymagający wiedzy specjalistycznej zarówno na gruncie postępowania dowodowego, jak i organizacyjnego, to podstawowe powody wskazujące na konieczność utworzenia wyspecjalizowanych komórek organizacyjnych prokuratur lub stanowisk prokuratorskich. Warto w tym miejscu również wspomnieć, że przeprowadzona jeszcze w ramach Prokuratury Generalnej ocena dotychczasowej praktyki prokuratorskiej w zakresie prowadzenia postępowań przygotowawczych w przedmiocie błędów medycznych, wykazała bardzo zróżnicowany poziom merytoryczny przygotowania prokuratorów do prowadzenia tego rodzaju spraw, co z kolei przekładało się również na przewlekłość prowadzonych postępowań.

Jak podaje Prokuratura Krajowa, Samodzielne Działy do Spraw Błędów Medycznych zostały utworzone w prokuraturach regionalnych w Warszawie, Katowicach, Krakowie i Lublinie. Z kolei w prokuratorach regionalnych w Łodzi, Gdańsku, Szczecinie, Wrocławiu, Rzeszowie, Białymstoku i Poznaniu sprawami związanymi z błędami medycznymi będą zajmować się wyspecjalizowani koordynatorzy.