prawo cywilne

Kancelaria świadczy usługi w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego. Zapewniamy fachowe doradztwo w zakresie sporządzania umów cywilnoprawnych, negocjujemy i opiniujemy umowy pod kątem zabezpieczenia interesów naszych klientów, a następnie udzielamy wsparcia poprzez prowadzenie nadzoru nad prawidłowością wykonania zawartych umów. Reprezentujemy naszych klientów w sądowych dochodzeniu roszczeń związanych z zaciągniętymi zobowiązaniami.

Doradzamy naszym klientom w sprawach dotyczących nieruchomości, w szczególności dotyczących roszczeń z tytułu umowy najmu i dzierżawy,eksmisji z nieruchomości, jak i sprawy o zasiedzenie. Skutecznie dochodzimy również roszczeń  z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości zajętych pod słupy energetyczne, linie przesyłowe oraz inną infrastrukturę.

Prowadzimy również sprawy dotyczących prawa spadkowego, w tym o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku oraz o zachowek.

Reprezentujemy naszych Klientach w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu wypadków komunikacyjnych i innych. Prowadzimy sprawy dotyczące zarówno szkód osobowych, jak i majątkowych.

W zakresie usług Kancelarii są również sprawy związane z ochroną dóbr osobistych.