prawo karne wykonawcze

Kancelaria świadczy usługi w zakresie obrony skazanych na etapie postępowania karnego wykonawczego, w szczególności w sprawach dotyczących odroczenia wykonania orzeczonej kary, przerwy w wykonaniu kary,  warunkowego przedterminowego zwolnienia z wykonania reszty kary.

Prowadzimy sprawy dotyczące  wykonania przez skazanego kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.