prawo medyczne

Jedną z wiodących specjalizacji Kancelarii jest prawo medyczne.
Mając na względzie specyfikę zagadnienia, stale pogłębiamy wiedzę w tej dziedzinie, między innymi poprzez ukończenie studiów podyplomowych z zakresu „Prawa medycznego i Bioetyki” w Katedrze Prawa Karnego, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Nasze usługi adresujemy głównie do osób fizycznych wykonujących zawód lekarza medycyny w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, jak również spółek lekarskich oraz Zakładów Opieki Medycznej. Udzielamy wsparcia w zakresie kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej. Doradzamy w zakresie odpowiedzialności prawnej osób zarządzających w sektorze medycznym.

Bronimy interesów stron w procesach karnych oraz cywilnych będących następstwem tzw. błędu w sztuce medycznej. Reprezentujemy również lekarzy w sprawach o naruszenie dóbr osobistych negatywnymi wpisami w prasie i na portalach internetowych.

Doświadczenie Kancelarii pozwoliło na przygotowanie specjalnego programu szkoleń zamkniętych i otwartych z zakresu prawa medycznego dla pracowników ochrony zdrowia, zwłaszcza osób wykonujących zawody medyczne. Program szkoleń obejmuje problematykę związaną z funkcjonowaniem i finansowaniem systemy ochrony zdrowia w Polsce, praw i obowiązków pacjentów oraz pracowników ochrony zdrowia, a także zasad ich odpowiedzialności karnej, cywilnej i zawodowej.

Respektujemy ustalenia w zakresie wynikającym z umowy zawartej pomiędzy Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach a Śląską Izbą Lekarską w Katowicach.