Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria świadczy usługi w zakresie spraw dotyczących odwołań od wypowiedzenia umowy o pracę,  odszkodowań z tytuły wypadków przy pracy, jak również spraw dotyczących kar porządkowych, sprostowania świadectw pracy i  ustalenia istnienia stosunku pracy. Posiadamy doświadczenia w zakresie prowadzenia spraw związanych z mobbingiem w pracy oraz dochodzeniem odszkodowań  z tego tytułu.

Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach o świadczenia rentowe i emerytalne.

Kancelaria udziela nadto pomocy prawnej ubezpieczonym w sprawach dotyczących ubezpieczeń społecznych.