prawo rodzinne

Kancelaria udziela skutecznej pomocy prawnej w zakresie spraw dotyczących orzekania o alimentach, ich podwyższenia i obniżenia, jak również uchylenia obowiązku alimentacyjnego. Prowadzimy również sprawy o zobowiązanie do przyczynianie się do zaspakajania potrzeb rodziny tego z małżonków, który nie czyni tego w sposób właściwy.

Kancelaria posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw o ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, jak również ustalenie i zaprzeczenie  ojcostwa oraz macierzyństwa.

W zakresie naszych usług są również sprawy dotyczących uregulowania  kontaktów z dzieckiem. Szczególnie istotne są tutaj nasze umiejętności negocjacyjne i właściwe wykorzystanie siły argumentów jaką dysponujemy. Bardzo często w zakresie tego typu spraw wypracowujemy dla naszych Klientów bardzo korzystne warunki ugody, a następnie  udzielamy wsparcia poprzez prowadzenie nadzoru nad prawidłowością wykonywania zawartej ugody.

Prowadzimy również sprawy dotyczące przysposobienia, w tym przysposobienia małoletnich obywateli naszego kraju przez obcokrajowców.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach dotyczących ubezwłasnowolnienie częściowego i całkowitego oraz ustanowienia kurateli i opieki.

Posiadamy doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw nieletnich.