rozwody

Jedną z wiodących specjalizacji naszej Kancelarii są postępowania rozwodowe. Prowadzimy sprawy zarówno z orzekaniem o winie, jak i bez orzekania o winie małżonków w rozkładzie pożycia. Zapewniamy przy tym fachowe doradztwo w zakresie uregulowania, w sprawie o rozwód, kwestii władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron oraz kontaktów z nimi. W przypadku pozostawienia władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, udzielamy wsparcia w zakresie przygotowania rodzicielskiego planu wychowawczego.

Szczególną wagę przykładamy do kwestii osiągnięcia jak najkorzystniejszego dla naszego Klienta w wyroku rozwodowym rozstrzygnięcia dotyczącego wysokości zobowiązania alimentacyjnego. W razie potrzeby przygotowujemy wnioski o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych na czas trwania postępowania rozwodowego.

W sytuacji, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił jedynie zupełny, ale  jeszcze nie trwały rozkład pożycia, udzielamy wsparcia w celu doprowadzenia do orzeczenia separacji pomiędzy nimi.

Prowadzimy również sprawy rozwodowe osób na stałe przebywających poza granicami kraju.

Kancelaria współpracuje z adwokatem kościelnym, Lucyną Pożarską-Banaś, uprawnioną generalnie do prowadzenia spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa przy Sądzie Metropolitarnym w Katowicach oraz w Sądzie Biskupim w Sosnowcu. Adwokat kościelny może reprezentować stronę przed każdym Trybunałem I, II oraz III Instancji w Polsce (w tym również w Sądzie Biskupim w Gliwicach).