Wypadki komunikacyjne

Kancelaria świadczy pomoc prawną poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i na skutek innych zdarzeń losowych, zarówno na etapie rozmów polubownych z ubezpieczycielami, jak również na drodze sądowego postępowania cywilnego w związku z dochodzonym odszkodowanie lub zadośćuczynieniem. Reprezentujemy naszych Klientów również w procesach karnych związanych z ustaleniem winy sprawcy wypadku.

W celu przyspieszenia możliwości uzyskania odszkodowania bądź zadośćuczynienia wskazane jest, aby w trakcie pierwszej wizyty w Kancelarii, Klient posiadał pełną dokumentację dotyczącej zdarzenia, w tym dokumentację medyczną związaną z doznanym urazem, a także dokumenty potwierdzające wysokość poniesionych na skutek zdarzenia kosztów, w tym kosztów leczenia.